ขอแสดงความยินดีกับชมรมทูบีนัมเบอร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้เลื่อนระดับเป็นต้นแบบระดับเงินในการแข่งขันชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับชมรมทูบีนัมเบอร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้เลื่อนระดับเป็นต้นแบบระดับเงินในการแข่งขันชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศประจำปี 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :