ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “TO BE NUMBER ONE SING & SHOW CONTEST“

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “TO BE NUMBER ONE SING & SHOW CONTEST“ ในกิจกรรม “พื้นที่สร้างสรรค์ ทูบีนัมเบอร์วัน“ จังหวัดลำพูน #ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :