ขอเผยแพร่วารสาร อกท.การประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44

คลิ๊กเพื่อรับชม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :