ขอเชิญร่วมงานกาดล้านนา เกษตรแม่ทารวมใจ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

1

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :