ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ช่อง 2 : NBT2HD เวลา 10.00 – 11.30 น. ช่อง 11 : NBT ภูมิภาค เวลา 10.00 – 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

🎥ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด
ช่อง 2 : NBT2HD เวลา 10.00 – 11.30 น.
ช่อง 11 : NBT ภูมิภาค เวลา 10.00 – 12.00 น.

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :