ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ หรือผ่านหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :