ขอเชิญชวนรับชมงานแถลงข่าว FFT.44″เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะ เกษตรแฟร์” วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว FFT.44″เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะ เกษตรแฟร์”การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ท่านสามารถชม LIVE สด ทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เวลา 08.30 น.

#FFT44#อกทระดับชาติครั้งที่44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :