ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ‘วันภาษาไทยเทิดไท้สุนทรภู่’ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ‘วันภาษาไทยเทิดไท้สุนทรภู่’ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 🏅

1. การประกวดแต่งกลอนวันภาษาไทย

2. การประกวดเขียนเรียงความวันภาษาไทย

3. การประกวดการวาดภาพในวรรณคดีไทย

4. การประกวดคัดลายมือ

5. การประกวดแต่งตัวนางในวรรณคดี (แบบรีไซเคิล)

เวลา 13. 00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร Excellent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :