ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู ที่เสียสละเวลาและให้ความอนุเคราะห์เข้าช่วยเหลือในการเตรียมงาน อกท.ระดับชาติครั้งที่ 44

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่เสียสละเวลาและให้ความอนุเคราะห์เข้าช่วยเหลือในการเตรียมงาน อกท.ระดับชาติครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :