ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และขอเชิญร่วมลงนามและสวดมนต์ ถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ผ่านช่องทาง https://www.moe.go.th/ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :