กิจกรรม (Kick off)Big Cleaning Dayเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม (Kick off) Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด รอบๆ วิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความสะอาดและน่าอยู่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#Big Cleaning Day

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :