กิจกรรม ‘วันภาษาไทยเทิดไท้สุนทรภู่’ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกิจกรรม ‘วันภาษาไทยเทิดไท้สุนทรภู่’ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ภาษาไทย เพื่อการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทยให้กับเด็กสมัยใหม่ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 4 อาคาร Excellent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1J_A7z-mEOveAkgAlEs5HedW…

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :