กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :