กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับ กรมการปกครอง อ.แม่ทา และโรงพยาบาลแม่ทา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในการสนับสนุนจุดเน้นการปฏิบัติราชการและนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สารเสพติด และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันในวิทยาลัยและชุมชน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :