กิจกรรมเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช”

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช” พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :