กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก้ผู้มีผลการเรียนดี การมอบประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละ การเสวนาศิษย์เก่าพบปะเล่าประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :