กิจกรรมฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เรื่องโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 3 สิงหาคม 2566
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ พ.ต.อ นิรันดร อินผูก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทา และคณะ ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เรื่องโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ของสถานีตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :