กิจกรรมปฐมนิเทศ ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567 ณ หอประชุมสุริยะ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567 ให้กับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ แนะนำเกี่ยวการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิต การเรียนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่สถานศึกษาจัดขึ้น ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :