กิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง รวมทั้งรับฟังการประชาสัมพันธ์การติดตั้ง แอปพลิเคชัน “ThaiD” เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมเข้าแถวและทำกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง รวมทั้งรับฟังการประชาสัมพันธ์การติดตั้ง แอปพลิเคชัน “ThaiD” เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอ อำเภอแม่ทา และคณะ ได้ร่วมการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :