กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ การดูแล การให้ปุ๋ย รวมทั้งการเก็บเกี่ยว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษา ปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรียนรู้วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ การดูแล การให้ปุ๋ย รวมทั้งการเก็บเกี่ยว โดยมีวิทยากรพิเศษ นายศิรชัช เรือนจักร์ อดีตศิษย์เก่านักศึกษา ปวช.สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มาให้ความรู้ ณ โรงเรือนทดลอง โครงการชีววิถีฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Cr.prLcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :