การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยมีท่านผู้อำนวยการนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง และนายปองภพ อรุณไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษา รวมถึงนายนัฐพงษ์ คำภีระ และนางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :