การเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน / ลูกค้ารายย่อยของสำนักงานธนานุเคราะห์ ธนาคารออมสิน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง เป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน / ลูกค้ารายย่อยของสำนักงานธนานุเคราะห์ ธนาคารออมสิน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้ความรู้ในเรื่อง การแปรรูปซอสมะม่วง และสธค. สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ รวมทั้งความรู้ด้านการเงินจากธนาคารออมสิน เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมพัฒนาให้เป็นอาชีพในชุมชน มีรายได้สู่ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพรและผลไม้บ้านป่าป๋วย หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :