การอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และการปลูกผัก ให้แก่หน่วยงาน กอ.รมน ผู้นำชุมชน 5 หมู่บ้าน และคณะกรรมการมูลนิธิ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธจิตธรรมญานฯ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 หัวหน้าโครงการชีววิถีฯ หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรในอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และการปลูกผัก ให้แก่หน่วยงาน กอ.รมน ผู้นำชุมชน 5 หมู่บ้าน และคณะกรรมการมูลนิธิ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธจิตธรรมญานฯ จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :