การอบรมปลูกจิตสำนึกการออม การหารายได้ระหว่างเรียน ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกการออม การหารายได้ระหว่างเรียน ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :