การอบรมการสร้างรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้ง (Packaging) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในการเปิดการอบรมการสร้างรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้ง (Packaging) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. บ้านจำขี้มด โดยมีครูผู้สอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรและผู้ให้ความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อบรมPackaging #กฟผ.

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :