การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในด้านการสำรวจพื้นที่จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบพระคุณ ท่านดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้การสนับสนุน ในโครงการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในด้านการสำรวจพื้นที่จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ แก่นักเรียนนักศึกษา ให้ได้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะและการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :