การฝึกอบรมยุวชลกร หลักสูตรในรั้วโรงเรียน (3 ชั่วโมง) จัดโดยกรมชลประทาน จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูชำนาญการทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดในโครงการฝึกอบรมยุวชลกร หลักสูตรในรั้วโรงเรียน (3 ชั่วโมง) จัดโดยกรมชลประทาน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :