การประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยลำพูน ร่วมการต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาสมาชิก อกท.หน่วยลำพูน ในการทำข้อสอบการประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :