การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ของท่านผู้อำนวยการสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :