การประเมินจิตวิทยาวัยรุ่น เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมการประเมินจิตวิทยาวัยรุ่น เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโรงพยาบาลแม่ทา และ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโรงพยาบาลลำพูน ในการประเมินจิตวิทยานักเรียนทุน เพื่อเตรียมสำหรับการเข้าศึกษาต่อ ให้พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ในวันนี้นักเรียนได้เดินทางกลับบ้านไปบางส่วนแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และเราจะกลับมาพบกันใหม่ ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vv9qQizvHSeQcXfr-Ccv8n6q-7gLvzgJ?usp=sharing

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :