การประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2566)

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้การต้อนรับนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ พร้อมด้วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รับการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2566) ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :