การประชุมเตรียมความพร้อมและดำเนินงาน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567เวลา 13.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและดำเนินงาน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567 ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีลำพูน

#อกท.ชาติ ครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :