การประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ และคณะผู้บริหาร จัดการประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัย รวมทั้งการติดตามการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นเจ้าภาพงานอกท. ชาติ ครั้งที่ 44 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :