การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประชุมวิชาการอกท.ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ภาค ภาคเหนือ ประธานอำนวยการ ครูที่ปรึกษาอกท. และคณะกรรมการดำเนินอกท. ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประชุมวิชาการอกท.ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่…https://drive.google.com/…/1X4F96nygUYVLHITbNaRZATQ6Gko…

#ประชุมวิชาการอกท.ภาค ภาคเหนือครั้งที่ 45

#เรียนดีมีความสุข

#งานประสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :