การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The 9th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project 2024)

วันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 คณะผู้อำนวยการ คณะครู โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 แห่ง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี จ.ชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The 9th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project 2024) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :