การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดของสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมระบบ NISPA และ CATAS

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายศุภภัทร สายทิม หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดของสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมระบบ NISPA และ CATAS ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

NISPA #CATAS

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :