การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 (ระยะที่ 1) ณ เมืองทองธานี (IMPACT Muang Thong Thani )

วันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะครู บุคลาการทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 (ระยะที่ 1) ณ เมืองทองธานี (IMPACT Muang Thong Thani )

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :