การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู แผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :