การประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :