การประชุมคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นำโดย นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะครู และหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมประชุมคัดเลือกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :