การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายกฤษณพงษ์ กีรติกร ประธานกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมฯ และ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. และผู้บริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

#โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :