การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาของระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา หัวหน้างานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาของระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ในระดับจังหวัดโดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา และกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องแกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :