การปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :