การนำเสนอการวางผังอกท. ระดับชาติครั้งที่ 44

การนำเสนอการวางผังอกท. ระดับชาติครั้งที่ 44 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน  2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนรับชมได้ผลงาน <<คลิ๊กเพื่อชม>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :