การทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :