การต้อนรับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมด้วย นายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคเหนือ นายแสวง ทาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมด้วย นายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคเหนือ นายแสวง ทาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิ อกท. และศิษย์เก่าวิทยาลัย ฯ ได้ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :