วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทา จัดกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทา จัดกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการสนับสนุนจุดเน้นการปฏิบัติราชการและนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สารเสพติด และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย และชุมชน จัดกิจกรรม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1uMzOsOBPTM2fjQJ2bFANaLTkDmFC0GlO?usp=sharing

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :