การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาในโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับท่านณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาในโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย และการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Cr.prlcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :