การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :