การจัดกิจกรรมการอบรม Science Based สำหรับ นักเรียนทุนรุ่นที่ 5 ประเภททุน 5 ปี (ปวช.1)

ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้เกียรติเปิดกิจกรรมการอบรม Science Based Camp และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมการอบรม Science Based สำหรับ นักเรียนทุนรุ่นที่ 5 ประเภททุน 5 ปี (ปวช.1) โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :